BestBulls[Suomeksi][In english][Русский]
Ifall du inte väljer ras så printas alla ay och hol-tjurar vilkas NTM är minst +10 och dessutom alla fb-tjurar vars NTM är minst 0. Tjurarna kan sorteras egenskapsvis genom att klicka kolumnens rubrik.
 
Sbnr Namn Säkerhet Pi Mkg F% Fkg P% Pkg Fer Kpf Kpmf Juh Mj Ly Ks Kh Ben Jex NTM
1-48726VR Error Exter 2021 76 116 89 138 117 133 105 118   104 94  98 111 90 84 106 99 33
1-48890VR Fornby Gård UmegaP Ulrik PP 2023 76 118 93 133 117 134 110 109   112 113  116 121 90 89 109 106 33
1-48874VR Viking Fusan Fakir P 2023 73 111 90 128 110 129 104 109   107 114  99 114 94 96 106 120 32
1-48763VR Haglunda Vinston 2022 76 115 88 134 112 140 107 110   110 100  94 116 101 97 114 119 31
1-48641VR Viking Error Eicca 2021 76 113 93 126 112 127 107 106   112 106  101 120 89 91 105 114 31
1-48707VR Viking Forza Florian 2021 76 112 94 116 107 127 109 109   115 94  99 116 92 93 112 113 30
1-48824VR Ulian P UlslevP 2022 74 117 89 142 119 135 105 106   100 115  99 108 102 105 107 105 30
1-48768VR Viking Boozt Biko 2022 75 108 94 115 105 123 106 121   117 100  96 124 90 98 112 109 29
1-48785VR Oinasmäen Barbar Boho 2022 76 114 99 114 110 121 112 108   115 95  101 113 98 100 114 114 28
1-48795VR Firas Furano 2022 75 111 108 98 107 106 113 108   114 84  95 122 94 81 111 111 28
1-48889VR Strömsrums Buuf P Bruce 2023 75 114 108 108 115 104 111 101   101 97  110 108 101 96 117 111 28
1-48719VR Viking Vesty Vinci P 2022 74 117 92 139 122 124 104 105   111 100  98 114 98 103 117 107 28
1-48484VR Vimo Vesty 2019 80 121 102 126 123 117 113 101 105 106 106 108  90 115 117 111 101 110 28
1-48717VR Ollikkalan Wanted Windsor 2022 76 115 94 132 118 121 105 102   96 108  106 103 94 92 112 104 27
1-48761VR Pulkkisen Uppura Unni 2022 76 117 84 149 118 145 105 107   107 96  102 112 93 92 108 105 27
1-47914VR_Uus-HopeakivenHappy Heureka 2017 96 118 106 109 113 115 117 97 114 110 95 101 97 103 97 93 105 127 112 27
1-47925VR Hjusticia Hjuve 2016 99 111 93 123 112 119 104 112 108 98 114 98 103 113 115 93 87 108 103 27
1-48283VR Tervapuron Heureka Haribo 2019 96 120 109 108 115 114 120 98 107 105 102 87 97 103 102 88 96 118 118 27
1-48888VR Herluf HangarP 2023 75 115 96 121 112 126 110 103   104 108  111 109 99 90 114 110 27
1-48778VR Fornby Gård Arvid Alvar P 2022 75 116 100 117 113 120 112 101   113 88  102 107 101 96 100 111 27
1-48828VR Womtorp Henry Horizon 2022 76 114 84 139 111 146 105 104   107 121  109 113 97 100 100 108 27
1-48821VR Solvarp Vehmaa Vanhedn 2022 76 118 91 138 119 132 107 101   118 105  102 101 117 108 103 110 27
1-48802VR Viking Videl Vacay P 2022 76 114 85 134 109 147 108 105   106 103  105 110 98 93 110 108 27
1-48725VR Barbar Berner 2021 76 113 72 165 112 168 99 105   110 113  101 108 81 85 106 112 27
1-48770VR Viking Figment Flavian 2022 75 114 75 168 117 158 98 100   113 103  99 104 89 97 107 107 26
1-48823VR Henry Holt 2022 76 112 106 103 109 108 112 100   117 111  110 111 110 109 93 113 26
1-48836VR Flint Farmis 2022 76 115 93 129 116 125 106 98   113 113  113 111 108 98 99 105 26
1-48781VR Arvid Ariam 2022 76 111 82 146 113 139 99 111   99 112  107 99 98 103 108 122 26
1-48775VR Kyrkoryk Wasp 2022 76 115 96 128 118 118 106 95   114 112  99 111 96 88 113 106 26
1-48869VR Rössle Henry Hillmer 2023 76 113 89 138 116 128 102 100   109 97  111 102 105  102 120 26
1-48839VR Flint Fonzie 2022 77 118 96 132 120 123 108 94   109 107  104 113 91 96 106 114 26
1-48702VR Vasen Boreal Bertil 2021 78 116 105 116 118 110 111 108   101 126  104 109 112 116 104 105 26
1-48269VR Solvarp Hjuve Hosea 2018 98 119 104 123 123 109 111 109 99 105 111 104 93 104 103 126 119 96 110 26
1-48677VR Umam Umega P 2021 79 112 89 134 114 127 102 112 106 103 114 95  113 113 94 93 105 104 25
1-48841VR Huber Helmig 2022 75 108 79 153 114 137 93 104   115 119  104 107 107 105 98 114 25
1-48814VR Ketoperän Herluf Hanko 2023 75 116 95 131 119 121 106 105   103 100  111 112 111 101 105 108 25
1-48738VR Kyrkoryk Uppura Ulvar 2022 76 117 109 110 118 105 113 95   110 105  94 107 103 106 107 116 25
1-48742VR Haval P Havcar P 2022 74 113 108 110 116 101 109 99   109 112  112 113 101 105 101 118 25
1-48803VR Kotilan Ulian Urmo P 2022 75 111 102 114 113 108 106 107   110 104  95 112 103 106 107 106 24
1-48789VR Uusitalon Abin Apollon 2022 75 112 94 116 107 127 109 109   111 105  106 103 106 109 111 109 24
1-48737VR Krejstad Vuk P Vrej 2022 74 113 108 106 114 101 110 103   116 99  96 120 92 96 118 103 24
1-48787VR Viking Hage P Halla 2022 75 117 99 125 119 118 109 96   112 104  105 105 94 102 103 107 24
1-48704VR Saringe Ventura Vaccin P 2021 76 114 94 126 113 129 108 108   115 98  97 107 94 102 100 106 24
1-48813VR Viking Vehmaa Veikee 2023 75 118 100 124 119 119 111 103   97 106  108 96 116 106 94 112 24
1-48796VR Abin Alfie 2022 75 116 103 118 118 111 110 107   111 106  93 109 115 109 95 110 24
1-48776VR Björkil Wanna 2022 76 112 98 129 120 107 101 102   97 121  112 106 106 106 115 114 24
1-48857VR Viking Figment Ficus 2023 75 113 95 120 110 127 109 101   113 101  114 108 97 111 124 112 24
1-48822VR Hage P HostenP 2022 75 112 95 115 107 128 110 109   108 103  99 106 93 91 119 99 24
1-48875VR Viking Useto Umido 2023 73 112 95 120 110 126 108 103   108 102  99 114 96 98 112 99 24
1-48840VR Event Enjac 2022 75 119 106 111 115 119 118 98   99 96  111 105 108 111 108 110 24
1-48760VR Norrbygård Facit P FiestaP 2022 79 115 97 123 115 122 109 95   108 96  110 101 99 94 115 120 24
1-48670VR Råstorp Ferrero Faffner 2021 81 114 98 121 114 119 108 105   110 92  112 114 103 107 94 102 24
1-48366VR Granselelund Hakon Hakvin 2019 83 110 105 107 111 104 108 116 105 103 96 107 103 91 111 92 88 113 113 24
1-48480VR S Fågelhem Elektro Error 2019 81 105 101 103 104 105 104 114 108 108 109 100 101 98 118 85 85 105 101 24
1-48024VR Knutby Prästgård F Fiction 2017 97 118 106 110 114 115 117 98 100 94 103 116 98 111 115 80 92 108 98 24
1-47850VR Horton Hopkins 2016 99 115 109 103 111 108 116 106 101 107 113 98 103 110 111 92 101 104 99 24
1-47960VR Viking Edison Elektro 2017 99 102 96 110 104 105 98 119 105 111 105 117 99 94 114 88 94 111 107 23
1-47190VR Tuomi Thiago 2013 99 118 124 100 122 85 118 107 113 102 97 73 108 84 116 101 96 109 95 23
1-48042VR Birka Best 2017 99 108 112 85 97 106 118 121 109 102 86 110 101 99 115 95 96 110 105 23
1-48089VR Viking Utu Usva 2018 99 112 99 116 112 113 107 107 109 103 98 101 101 99 109 86 92 114 112 23
1-48642VR Viking Hakvin Huurre 2021 76 109 87 133 111 127 100 110   104 96  83 109 93 85 114 112 23
1-48550VR Mäntykankaan Vario Voima P 2021 80 118 104 113 115 118 115 103 88 104 110 100  108 113 121 124 91 112 23
1-48714VR Viking Hakvin Hiking 2022 77 109 101 107 107 112 108 113   112 99  108 114 88 95 112 108 23
1-48838VR Figment Festus 2022 76 115 95 125 114 128 109 96   111 104  116 110 102 109 102 110 23
1-48866VR Herluf Halcro 2022 73 117 106 115 118 108 112 95   103 108  113 118 107 98 109 112 23
1-48867VR Arbelunda Abin Arbel 2023 75 113 94 127 114 121 105 101   117 108  95 100 105  108 110 23
1-48872VR Vehmaa Vivallo 2023 75 118 95 130 118 127 110 98   114 100  111 116 116 117 98 113 23
1-48892VRBoOlssonsLantbrFroggyFantast 2023 76 113 94 129 116 120 104 99   111 112  105 111 101 100 106 108 23
1-48856VR Kiviniemen Herluf Haba 2023 75 116 103 120 119 109 109 102   99 95  101 110 96 105 122 109 23
1-48790VR Viking Luzifer Lilibet 2022 76 109 94 119 108 123 105 109   114 83  111 105 107 86 103 108 23
1-48772VR Upway Usemir 2022 75 109 90 123 106 130 105 102   113 109  101 114 103 111 105 110 23
1-48739VR Torstorp Wanted Wovve 2022 76 106 86 139 113 121 94 108   103 116  106 112 95 97 114 106 22
1-48788VR Viking Vehmaa Visa P 2022 75 113 93 129 115 121 104 105   106 106  103 109 109 105 99 105 22
1-48769VR Hanssons Abin Amaroc 2022 75 107 99 114 109 106 102 104   112 115  92 113 100 102 104 107 22
1-48853VR Sirosen Furat P Finx P 2023 75 109 96 117 109 115 104 102   124 109  104 114 96 101 101 117 22
1-48771VR Fiel Fresco 2022 75 116 101 113 111 123 114 106   104 101  103 108 105 109 103 102 22
1-48810Asmo Voucher 2023 76 118 97 127 117 126 111 97   110 95  104 112 95 100 108 103 22
1-48820VR Karlsgården Hrivik Henning 2022 77 112 102 112 112 109 108 105   101 113  99 106 98 106 101 114 22
1-48837VR Henry Hola 2022 75 112 96 124 115 115 104 98   106 98  103 99 97 92 109 106 22
1-48825VR Event Edney 2022 76 109 96 116 109 115 105 104   102 112  111 106 100 113 112 115 22
1-48868VR Salltorp Virkild Vessi P 2023 76 112 112 99 112 96 112 105   97 114  107 114 105  112 106 22
1-48842VR Brorsans Shot Safir 2022 75 115 89 135 114 135 106 99   106 115  106 112 108 107 101 116 22
1-48827VR Idala Triad Troy 2022 76 103 93 111 102 114 100 114   121 102  97 105 82 93 113 114 22
1-48720VR Jokiniemen Havgrim Hug 2022 76 106 100 98 99 117 110 100   118 108  98 121 91 98 108 116 22
1-48629VR Fairway Ferman 2021 80 115 84 147 117 141 103 106 99 95 107 107  110 105 106 119 114 105 22
1-48664VR Viking Flair P Floss P 2021 76 113 108 99 107 112 116 101   107 107  101 107 109 104 98 113 22
1-48444VR Pudaksen Usva Uppura 2020 81 114 99 118 113 118 109 105 98 98 105 106  100 110 94 101 108 109 22
1-48478VR Viking Usva Upway 2020 82 105 84 127 103 133 99 112 100 107 114 100  99 111 100 111 104 119 22
1-48486VR Dansjö Best Boozt 2019 80 101 88 113 98 122 98 119   105 106 101 99 117 100 89 106 123 22
1-48464VR Venom Vipes 2020 80 102 91 123 107 108 94 116   114 105  94 112 90 79 117 107 22
1-48044VR Faber Froerup 2015 99 115 103 118 118 106 108 99 102 106 112 106 104 108 111 132 115 88 104 22
1-48140VR Vasen Tequila Ture 2018 99 112 110 100 109 102 114 105 110 110 109 84 102 100 109 83 97 119 103 22
1-46980VR Nivalan Fimbe Faabeli 2013 99 114 108 98 106 115 119 108 108 99 113 100 102 94 122 83 84 100 96 22
1-47989VR Viking Flake Fitbit P 2017 99 115 110 101 110 108 118 109 117 93 99 106 94 85 101 82 80 110 98 22
1-48033VR Vähä-EskelinFlake P Ferrero 2017 99 112 109 106 113 99 110 108 112 103 103 104 100 109 117 90 93 92 87 22
1-48178VR Viking Utu Uncca 2018 99 116 111 106 116 103 115 103 96 106 100 110 104 109 111 117 112 99 101 21
1-47797VR Hanåsa Bentley Bosse 2016 98 115 115 100 113 99 117 106 98 102 98 98 104 95 110 85 98 114 91 21
1-47046VR Uusi-Sahin Yllyke Yves 2013 97 116 116 103 116 97 116 101 87 106 109 109 103 95 116 98 86 96 90 21
1-48051VR Flake Farik 2017 94 118 108 105 111 117 120 94 100 102 113 88 104 93 112 83 88 118 104 21
1-48108VR Stakkehave Viljar Vimo 2017 99 108 94 123 113 108 99 108 93 110 110 98 105 103 105 122 114 99 120 21
1-48698VR Viking Haval P HittenP 2022 75 116 94 130 116 129 108 102   101 96  104 102 91 92 92 101 21
1-48416VR Nuntorp Best Bestis 2019 80 114 109 100 110 109 116 107 88 108 99 112 101 102 107 100 106 104 105 21
1-48553VR Kangastalon Uncca Unelma 2020 81 117 100 119 116 118 111 92   110 102  104 103 112 109 107 110 21
1-48514VR Vadsbo Hubbe Henry 2020 81 110 90 132 113 124 101 93 108 101 108 99  109 102 94 86 97 109 21
1-48515VR Idala Azer Arvid 2020 80 112 101 114 112 112 108 103 98 95 111 86  90 99 107 113 106 119 21
1-48510VR Wehmais Vimo Vehmaa 2020 80 113 97 126 117 114 104 102 105 103 109 103  104 109 117 108 99 111 21
1-48361VR Fanof Facit P 2019 92 115 102 107 107 125 116 98 98 106 104 85 101 109 101 101 105 119 117 21
1-48694VR Kivelän Facit P Fore P 2021 78 106 94 113 104 117 103 107   110 102  99 109 92 97 120 118 21
1-48569VR Hadberg Heinz 2020 77 117 87 144 119 137 105 99 103 97 110 104  105 110 103 111 108 100 21
1-48533VR Vario Virkild 2020 82 110 95 121 111 117 104 105 101 101 112 105  102 110 113 111 105 114 21
1-48691VR Jonstorp Fin Faras P 2021 76 115 92 128 113 131 108 102   90 102  100 98 100 105 113 107 21
1-48600VR Fidello Ferbie 2021 80 111 104 104 108 109 111 101   110 85  104 110 104 84 112 114 21
1-48625VR Umam Useto 2021 79 111 97 114 108 119 108 94   113 101  108 119 91 95 117 106 21
1-48693VR Viking Boozt Best up 2022 76 112 98 116 110 121 109 107   107 98  100 111 112 99 90 114 21
1-48595VR Nolgården Vilperi Videl 2020 81 111 95 118 109 122 107 113 88 103 111 98  98 113 107 109 99 104 21
1-48864VR Vito P Valmue 2022 75 110 94 117 107 125 107 107   113 107  104 114 104 115 104 115 21
1-48873VR Bumba P Baldi P 2023 75 111 90 128 111 128 104 100   101 105  97 105 98 103 115 114 21
1-48870VR Voima Vell P 2023 76 118 93 127 113 139 113 99   105 94  110 107 121 119 107 109 21
1-48871VR Bumba Boble P 2023 75 110 84 144 115 129 97 103   102 104  105 107 103 101 102 109 21
1-48826VR Eter Eto P 2022 76 114 94 129 116 121 105 99   104 105  107 105 96 108 109 119 21
1-48830VR Botans Hasp P Hannes 2022 76 115 103 108 110 119 115 103   99 116  109 109 113 114 96 107 21
1-48835VR Ulian P Unika P 2022 75 113 103 113 114 108 108 99   102 117  110 108 102 94 108 113 21
1-48855VR Viking Froggy Flavius 2023 75 113 90 130 112 132 106 101   112 103  93 103 102 106 112 110 21
1-48767VR Viking Froni Federer 2022 75 114 97 122 114 120 108 98   110 93  100 112 100 105 118 109 21
1-48723VR Barbar Blinder 2021 76 113 98 115 109 124 111 107   108 102  102 109 91 92 104 104 21
1-48743VR Fadil P Fluet P 2022 76 116 101 114 113 120 113 96   104 105  101 110 111 119 99 113 21
1-48740VR Vimo Value 2021 80 117 92 143 124 120 102 94   97 106  101 108 118 110 100 112 20
1-48721VR Mellby Hingst Havre 2021 76 108 100 108 106 110 106 105   107 118  104 111 104 108 108 117 20
1-48722VR Hong Hopsa 2021 79 112 92 128 113 124 104 104   113 86  95 103 102 99 100 101 20
1-48766VR Sianojan Feritus Ferrix 2022 75 115 112 101 113 102 115 100   106 111  112 116 113 110 96 110 20
1-48705VR Faraway Floor 2021 75 119 90 140 119 136 108 98   103 109  100 108 105 107 97 103 20
1-48706VR Vadsbo Mjölk Bale Bastian 2021 78 103 93 115 104 114 99 112   117 96  101 114 108 111 116 121 20
1-48816VR Maitotiimin Voima Vilke P 2023 75 118 110 105 114 110 118 105   96 104  108 105 112 115 97 109 20
1-48715VR Viking Havgrim Hile 2022 74 114 108 107 113 106 112 98   100 120  99 108 107 122 115 110 20
1-48622VR Fortess Fusan P 2021 79 105 91 116 102 124 102 113   108 91  97 110 89 94 100 107 20
1-48703VR Förlösa G. Huvitus Hamze P 2021 77 110 104 105 108 109 110 113 105 106 94 104  100 110 101 103 112 106 20
1-48675VR Harlow Harlem 2021 76 105 91 112 100 126 104 103 96 107 116 115  103 113 106 100 99 113 20
1-48671VR Nubo Hello Hejsan 2021 80 110 102 109 109 110 108 101   108 102  102 118 90 93 106 98 20
1-48668VR Haribo Hasty 2021 79 109 96 112 105 123 108 102   102 106  96 105 97 101 113 115 20
1-48442VR Fuze P 2020 81 113 103 108 109 117 113 105   99 115  95 108 70 80 119 89 20
1-48469VR Torsjö Ing. Lister Like 2020 80 108 107 102 108 99 108 105 103 100 105 94  112 123 76 86 122 104 20
1-48554VR Lammasahon Vilperi Viski 2021 81 102 88 119 101 123 98 116 89 106 119 90  101 112 104 110 107 121 20
1-48232VR Viking Bourne Bisou 2018 97 124 112 106 116 116 125 89 93 98 98 95 98 103 100 90 101 105 96 20
1-48477VR Levolan Ture Taison 2020 80 113 100 117 114 114 108 103 96 106 107 91  106 107 83 91 110 100 20
1-48213VR Filur Farnam 2018 99 110 95 118 110 116 105 115 111 109 86 119 102 117 103 110 99 111 105 20
1-48716VR Iskolan Flair P Futon P 2022 75 109 106 102 108 100 108 103   106 95  107 106 99 91 104 107 19
1-47607VR Antilan Faabeli Futari 2015 99 107 103 98 101 111 110 110 107 100 110 100 102 108 123 68 87 115 101 19
1-47587VR Faabeli Fröberga Froberg 2015 97 112 110 102 110 101 112 104 115 97 106 107 88 97 127 87 88 116 97 19
1-48389VR Antinmäen Ture Tuisku 2020 80 109 90 122 106 129 104 97 109 106 111 94  100 106 86 91 105 111 19
1-48035VR Viking Viljar Vilperi 2017 99 99 93 109 101 107 96 122 93 113 112 103 103 103 111 106 109 112 114 19
1-47853VR Uulas Upiter 2016 94 115 102 108 109 120 115 108 107 107 99 76 108 106 113 92 96 113 95 19
1-47945VR Geldof Gordon 2017 95 128 123 103 124 102 129 83   101 102 95 118 106 118 115 94 105 19
1-47946VR Harald Hayday 2017 92 119 112 110 119 105 117 91   105 101 101 118 106 102 86 103 92 19
1-48619VR_Feather 2021 79 106 100 106 104 111 106 101   117 93  107 105 99 103 128 122 19
1-48491VR Azer Abin 2020 79 112 107 106 112 103 110 104 94 100 105 112  98 106 115 111 95 111 19
1-48263VR Hopkins Hong 2018 90 110 93 126 113 116 101 108 99 99 113 114 101 109 107 109 103 98 90 19
1-48624VR Figure Froggy 2021 80 108 79 145 108 143 97 102 102 95 118 101  90 107 99 108 119 113 19
1-48644VR Grannbacka Fuzzy P Frape P 2021 80 109 96 105 101 126 111 106 104 100 105 98  99 109 91 96 130 109 19
1-48542VR Svanaholm Emoji Eter 2020 79 109 78 149 110 145 97 102   95 127  111 101 102 110 105 115 19
1-48522VR Viking Usva Udo 2020 81 108 87 131 109 126 99 108   110 97  99 104 110 105 87 113 19
1-48524VR Finnboy Figment 2020 80 115 84 141 113 145 105 90 98 100 107 111  108 99 99 111 108 111 19
1-48525VR Usva Ulian P 2020 79 112 103 109 110 112 110 100 111 101 97 123  98 105 97 94 110 102 19
1-48713VR Viking Festa Feast P 2022 75 105 85 138 111 121 93 104   112 119  97 108 105 108 102 112 19
1-48829VR Salltorp Virkild Voltair 2022 76 112 81 151 115 140 98 98   111 106  101 106 109 101 107 111 19
1-48759Nr Finsland P 2020 73 106 102 105 106 103 104 110   121 87  96 108 86 86 103 106 19
1-48811VR Ahtolan Hasp Huhta P 2022 76 114 98 116 111 122 110 101   102 102  107 112 104 108 105 106 18
1-48764VR Ängesbäcken Vanda P 2022 76 110 93 120 108 124 105 99   109 116  98 97 92 91 111 102 18
1-48786VR Forsell Firas Favor 2022 74 113 96 125 115 118 105 98   104 99  105 121 104 94 109 106 18
1-48801VR Sävsekull Vasen Virre 2022 75 109 94 121 109 119 104 116   101 100  118 112 112 110 97 114 18
1-48570VR Fidello Folki 2020 80 111 113 96 110 97 112 103 106 93 100 99  107 116 104 98 101 109 18
1-48665VR Vanha-Ahon Haribo Hymy P 2021 79 113 105 107 111 111 112 104   104 92  107 112 101 102 102 114 18
1-48669VR Fin Fosu PP 2021 77 110 95 122 111 118 104 104   107 105  95 107 99 108 111 103 18
1-48673VR Fin Felis P 2021 76 104 92 117 104 116 99 102   105 132  102 107 98 98 101 116 18
1-48630VR Honborg Hashim 2021 79 113 89 130 111 134 106 99   103 113  105 109 105 118 97 115 18
1-48633VR Daltäppa Mjölk Hagi Hunken 2021 77 110 89 130 110 129 103 101 105 100 102 111  111 115 96 85 116 111 18
1-48362VR Hakon Halif 2019 79 109 104 108 111 102 106 100   100 104 100 98 111 83 89 112 106 18
1-47849VR Hjusticia Helmut 2016 81 108 82 131 102 149 103 98   107 116  100 105 72 86 111 101 18
1-47839VR Vargnäs Feton Fransco 2016 98 106 90 115 103 124 103 124 116 102 93 83 100 103 104 57 56 126 99 18
1-47475VR Bäcks Babylon Belos 2015 99 118 112 102 113 108 120 97 97 102 103 94 100 100 103 93 98 104 106 18
1-47981VR Hel High P 2017 94 119 104 126 125 106 108 88 84 104 100 95 104 118 111 96 110 102 97 18
1-48045VR Froerup Frodo 2017 97 113 92 129 115 124 104 94 107 111 104 99 104 102 103 103 95 103 105 18
1-48145VR Gudmundstorp Finduz Finez 2018 86 115 101 110 109 122 114 99 105 101 98 115 97 121 106 93 91 103 99 18
1-48171VR Fabu Filo 2018 97 113 98 115 110 119 110 104 91 105 110 99 106 101 113 106 100 98 104 17
1-48352VR Kangastalon Valdo Ventura 2019 80 110 86 136 111 131 100 104 106 100 114 93 104 96 101 88 95 108 100 17
1-48212VR Fransco Ferry 2018 90 104 99 102 100 111 105 109   113 93 100 103 104 81 89 122 110 17
1-48105VR Abraham Azer 2017 98 109 99 111 108 112 107 111 100 89 110 87 99 93 102 95 96 110 106 17
1-48508VR Klemets Snowman Shot 2020 79 109 110 100 110 95 108 106 109 93 105 100  103 114 97 93 117 101 17
1-48055VR Wookie Wild 2017 99 114 93 129 117 119 104 91 105 109 105 123 97 96 104 104 111 105 98 17
1-48056VR Flake Fanof P 2017 99 114 108 99 107 111 117 103 109 102 88 115 97 100 110 110 105 107 96 17
1-47195VR Osalan Solero Shake 2014 92 117 111 107 116 103 115 97 98 104 96 96 98 100 98 103 97 99 96 17
1-47152VR Cigar Corona 2012 99 113 101 121 118 106 105 99 110 89 94 111 90 91 111 101 90 103 94 17
1-48509VR Rokkilan Heeman Hottis 2020 80 107 87 127 106 131 101 99   122 112  110 110 114 122 91 117 17
1-48387VR Kotirinteen Amour Allez 2019 80 117 111 103 113 109 118 99   107 80  108 109 109 102 91 104 17
1-48409VR Rabbalshede Fanof Flair P 2019 80 108 97 109 104 118 107 105 112 99 101 106  100 105 103 90 100 101 17
1-48305VR Up Umam 2019 95 109 111 100 109 94 109 103 99 116 106 112 103 108 108 95 101 114 99 17
1-48468VR Västerbacken Ture Triad 2020 79 104 94 109 101 118 103 112 109 102 115 101  99 108 80 96 119 105 17
1-48455VR Hebyland Valdo Viral 2020 79 113 105 108 112 108 111 98   99 106  95 110 91 86 114 101 17
1-48631VR Haribo Haris P 2021 80 113 104 110 112 109 110 100   107 85  104 99 99 109 109 121 17
1-48599VR Firewar Filian 2021 79 103 91 109 97 127 104 105 105 102 110 98  99 115 86 92 111 111 17
1-48718VR Lövsnåre Fargo P Falko P 2022 77 112 97 124 115 114 104 99   103 123  95 113 96 95 95 102 17
1-48568VR Hans Herluf 2020 79 112 103 110 111 109 109 100 103 104 97 104  118 114 102 101 114 109 17
1-48815VR Viking Fysik Falun P 2023 74 107 95 113 106 117 104 105   112 93  100 113 98 99 106 110 17
1-48782VR Venus Visum 2022 74 114 78 157 116 148 99 96   104 108  108 100 112 118 113 111 17
1-48812VR Murtolan Flint Frame P 2022 75 108 113 90 105 96 112 108   102 102  99 106 98 94 105 100 17
1-48724VR Triad Tello 2021 74 107 97 111 106 112 104 103   107 116  100 110 96 102 106 113 17
1-48727VR Viking Wave P Wei PP 2019 76 107 87 131 109 124 98 102   99 107  103 107 92 85 117 101 17
1-48765VR Brorsans Jewel P 2022 77 107 96 120 111 108 100 111   98 114  104 109 98 107 93 110 16
1-48741VR Violin Voltop 2021 82 102 91 111 99 122 101 97   117 93  109 114 97 86 99 115 16
1-48565VR Emoji Event 2020 79 110 100 114 111 109 105 101 105 105 97 93  118 111 94 94 105 103 16
1-48566VR Hans Helton 2020 79 106 85 130 105 132 99 107   119 102  99 112 100 109 119 112 16
1-48519VR Salltorp Heeman Hage P 2020 81 111 95 119 110 120 106 97 99 108 104 100  109 107 89 92 114 97 16
1-48528VR Foredal Flint 2020 80 108 106 103 109 100 107 95 110 101 110 109  104 111 86 82 95 96 16
1-48634VR Vadsbo Mjölk Farnam Freddie 2021 80 103 88 121 103 121 97 108   106 99  116 110 98 90 105 107 16
1-48456VR Vimo Venus 2020 80 112 84 146 115 136 100 100 92 108 102 115  110 97 116 113 99 107 16
1-48466VR Dansjö High P Haval P 2019 79 112 93 135 119 115 100 97 79 103 103 102  114 99 102 107 98 105 16
1-48460VR Frontti Firas 2020 78 106 109 97 106 94 107 103   107 86  101 117 96 90 116 106 16
1-48557VR Maitohuhdan Foredal Fragola 2021 80 106 107 98 106 96 106 100   119 110  102 114 91 98 91 110 16
1-48589VR Takkusen Honborg Holmes 2021 79 112 104 107 110 109 111 105 101 87 100 101  102 108 101 98 110 106 16
1-48462VR Azer Ahmet 2020 80 106 95 116 107 111 101 102 104 97 113 101  101 107 100 90 104 110 16
1-48386VR Kotirinteen Ferrero Forza 2019 80 106 100 105 104 110 105 100 109 108 109 107 101 102 109 100 97 94 107 16
1-47154VR Jokelan Sampo Seili 2014 97 114 106 112 115 106 111 100 100 107 110 115 99 97 114 97 104 96 87 16
1-47922VR St Hallebo Bonzo Baloo 2017 97 107 107 104 110 94 104 105 95 110 107 90 99 82 107 91 95 107 104 16
1-48326VR Mattilan Boris Boreal 2019 85 116 127 85 113 88 122 97 114 101 95 101 101 104 112 99 99 115 98 16
1-48411VR Viking Vimo Vimma 2019 80 111 98 115 110 116 107 102 88 103 106 113  105 98 120 120 91 112 16
1-48388VR Markkulan Baran Barbar 2019 80 102 92 113 102 112 98 114 75 101 117 110 108 99 111 99 107 99 113 16
1-48348VR Östmans Heureka Harlow 2019 81 109 84 132 107 137 101 101 88 111 107 106 96 106 102 101 98 107 102 16
1-48695VR Pellonpään Flair P Foxy P 2021 76 107 108 96 105 101 109 105   103 128  109 111 111 97 97 97 16
1-48143VR Hagen Hazze Hubbe 2018 95 113 93 130 116 120 104 88 105 96 98 111 93 106 99 93 97 105 105 16
1-48254VR Viking Redbull Redrama 2019 80 111 92 123 109 127 106 98   103 103  106 102 95 108 106 105 15
1-48327VR Sandströms Frodo Faraway 2019 82 112 93 124 111 124 106 96 106 106 114 99 102 103 110 103 104 95 107 15
1-48050VR Birka Baran 2017 98 97 85 117 100 113 90 118 95 95 119 101 109 112 119 98 101 108 108 15
1-48180VR Viking Viljar Vario 2018 99 107 105 101 106 102 107 107 98 110 109 102 105 103 110 127 124 95 115 15
1-48330VR Iskolan Versus Vimpeli 2019 79 114 114 99 113 98 115 97 96 100 110 93  104 115 111 103 112 103 15
1-48036VR Pyyahon Sanero Snowman 2017 98 109 115 93 108 93 113 105 93 96 112 83 108 100 111 104 103 115 107 15
1-47980VR Viking Vilano Versus 2017 86 112 104 105 109 112 112 95 93 108 110 101 103 100 108 93 95 105 95 15
1-47384VR Pulkin Uudin Unto 2014 97 107 105 99 104 104 109 106 85 106 114 75 104 84 106 99 109 109 111 15
1-47584VR Stenkulla Vimpula Vilano 2015 99 110 105 105 108 107 110 108 97 109 107 96 105 85 105 95 99 103 94 15
1-47412VR Viken Uudin Ultra 2014 99 116 108 118 122 99 109 94 100 100 100 101 102 107 103 108 109 93 98 15
1-48310VR Hjuve Hagi 2019 79 108 100 111 109 109 105 108 109 101 104 98 101 108 110 94 82 114 98 15
1-48440VR Vanha-Uotilan Frigg Festa 2020 79 103 91 120 106 112 97 108 96 111 112 105  103 110 107 112 98 107 15
1-48351VR Holstilan Hakon Huvitus 2019 85 102 100 101 100 106 103 114 106 107 102 96 101 99 103 91 95 120 103 15
1-48443VR Enholms Winter Wuhan 2020 81 112 105 108 111 107 110 93 95 97 109 96  93 106 103 103 108 112 15
1-48271VR Sigsarve Fabu Fortess 2018 97 99 97 94 92 112 104 116 110 107 122 78 106 94 124 93 95 106 99 15
1-48256VR Svensfält Bosse Beverly 2018 87 123 113 106 119 111 122 93 98 99 83 105 99 96 105 98 100 105 87 15
1-48471VR Viking Valdo Vasen 2020 79 107 96 118 110 108 100 111 110 97 96 101  109 110 92 90 114 107 15
1-48556VR Rantalan Fortess Fabulor 2021 79 109 77 141 104 157 101 112   102 97  98 113 116 117 101 100 15
1-48459VR Venom Vilho P 2020 80 98 93 111 101 104 94 112   117 87  112 108 93 86 107 107 15
1-48667VR Haribo Hoder 2021 79 113 83 141 110 147 104 96   109 88  105 94 115 118 99 121 15
1-48676VR Ung Umbri 2021 79 111 96 128 117 109 101 103   106 94  99 107 104 113 102 103 15
1-48623VR Hagi House 2021 78 109 91 122 107 126 104 102   98 106  113 107 100 86 118 104 15
1-48593VR Fårdala Foredal Fardal 2021 80 106 107 100 107 96 105 108 105 100 109 115  107 119 85 95 99 98 15
1-48590VR Botans Bisou Botvid 2021 80 112 113 92 107 102 116 99 96 100 101 106  110 104 104 106 95 111 15
1-48591VR Lövsta Better Bror 2021 78 107 87 121 102 136 104 105   111 95  96 107 102 110 121 103 15
1-48527VR Vektor Version 2020 79 109 100 110 108 111 106 96   120 86  103 110 95 96 95 101 15
1-48696VR Välilän Fadil P Fred P 2021 76 103 83 125 101 134 98 107   108 118  98 107 104 94 112 98 15
1-48733VR Facit P Farly P 2021 79 112 106 99 105 112 115 100   103 104  104 101 119 126 98 117 15
1-48494VR Hits Howard 2020 79 113 95 119 109 126 109 94   104 104  99 109 94 92 108 97 14
1-48526VR Filo Froni 2020 79 114 97 113 107 128 113 95   100 100  105 102 111 103 109 103 14
1-48596VR Hanåsa Farnam Flaax 2020 81 105 94 123 111 106 96 104   101 96  104 106 99 95 105 109 14
1-48628VR Fuzzy P Frit PP 2021 79 108 85 125 102 142 104 101 99 98 98 101  99 97 88 101 106 112 14
1-48467VR Härensås Herbert Henok 2020 80 104 105 96 102 99 106 100   117 98  97 106 95 110 108 102 14
1-48262VR Hjulle Hugin 2018 80 107 90 116 102 130 105 104   105 105  97 108 98 98 93 108 14
1-48417VR Viking Hakon Hingst 2019 80 97 87 112 95 119 95 109   116 104  94 111 87 96 114 118 14
1-48393VR Baran Bale 2019 88 98 72 147 101 139 86 105 103 99 104 112 104 101 109 109 109 122 126 14
1-47476VR Flaka Vilde Vals 2015 98 113 115 102 115 93 112 98 108 95 103 96 101 114 110 103 101 106 98 14
1-47620VR Asmo Sarek Saana 2015 98 105 102 111 111 95 99 109 101 106 104 104 104 104 108 77 99 103 93 14
1-47608VR Fors Frank Fuuga 2015 95 106 104 101 105 103 107 112 102 110 99 113 103 89 114 96 99 109 90 14
1-46305VR Aution Edbo Efect 2011 98 112 106 103 108 110 114 110 101 100 91 108 94 106 111 86 79 101 90 14
1-46928VRMetsä-Raattalan Vega Veritas 2013 94 114 103 118 118 105 107 98 102 108 95 93 110 91 95 110 104 92 104 14
1-48030VR Viking Fuuga Fanclub 2017 92 108 101 103 103 113 109 112 102 107 89 129 101 98 101 94 98 109 91 14
1-47753VR Fonseca Filur 2016 99 118 99 129 123 114 108 98 106 98 77 118 98 114 98 115 114 100 106 14
1-48182VR Mäntylän Bourne Bubi 2018 89 109 93 114 104 126 107 100 101 102 114 95 102 90 97 107 100 113 98 14
1-48047VR Hobby Hakon 2017 97 104 113 91 104 88 107 114 106 105 92 103 102 97 109 85 81 120 100 14
1-48078VR Listerby Lego Lister 2017 97 106 101 103 103 109 107 111 108 98 97 99 104 105 115 94 89 108 98 14
1-48061VR Kronogården Sivari Selfie 2017 97 109 103 106 108 106 108 106 113 93 102 96 97 101 106 82 95 96 105 14
1-48073VR Dansjö Viljar Violin 2017 99 104 92 103 95 126 107 101 100 101 120 88 106 102 113 107 106 92 105 14
1-48282VR Viking Vegas Volari 2019 83 100 83 123 99 128 95 104   112 91 103 111 104 81 82 109 100 14
1-48293VR Saarihaan Guidett Gossip 2019 81 112 88 141 117 127 100 100   101 96  111 97 107 112 100 111 14
1-48147VR Dansjö Filur Forward 2018 96 110 103 114 114 99 104 111 115 100 103 96 99 110 107 101 104 88 103 14
1-48175VR Wookie Wilson 2018 90 108 107 95 103 105 111 107   106 81 102 87 112 84 86 99 99 14
1-48139VR Janpers Futari Faces 2017 80 103 107 90 98 102 109 108   106 102  109 109 81 96 107 102 13
1-48229VR Miselgården Tequila Tezzla 2018 80 107 102 109 109 103 104 97   106 118  108 114 95 99 89 97 13
1-48230VR Assendrup Hopkins Hopely 2018 80 108 95 124 113 108 99 97   110 108  98 93 92 102 107 106 13
1-48241VR Vigerstad Bonzai Bosko 2018 80 110 90 127 109 129 104 97   109 100  106 100 107 112 94 107 13
1-48244VR Filur Fairway 2018 96 112 88 138 118 123 99 91 107 91 101 98 95 110 99 111 111 112 112 13
1-47757VR Hermit Hawaii 2016 96 105 89 123 108 115 96 105 99 100 104 97 100 104 113 94 106 107 96 13
1-47064VR Karahkamaan Sampo Siksak 2013 92 105 112 95 106 89 106 107 105 109 106 100 110 102 111 102 104 84 113 13
1-46900VR Ejstrup Exeter 2013 95 100 84 120 101 122 94 108 115 96 109 110 91 102 114 77 90 110 94 13
1-46851VR Bonderyd Enox Ewok 2012 96 112 109 101 109 104 113 110 104 97 101 104 103 107 115 78 73 80 75 13
1-47566VR Kårsta Haltia Hazze 2015 99 118 96 137 126 115 105 72 114 99 97 110 97 97 99 97 101 105 114 13
1-48315VR Womtorp Up Ung 2019 98 111 91 131 116 118 100 101 100 108 111 98 104 86 109 99 114 95 99 13
1-48427VR Fanof P Fadil P 2019 80 109 85 135 109 137 101 99 101 100 107 112 96 104 110 113 107 101 102 13
1-48516VR Viking Fani Folke 2020 80 102 92 116 104 112 97 105   104 104  110 110 94 86 98 106 13
1-48592VR Svingen Babus Bogar P 2021 79 107 96 118 110 110 100 100 110 101 97 111  112 113 94 92 107 103 13
1-48601VR Heeman Huber 2021 80 105 94 119 108 109 98 97   108 104  115 106 108 102 103 106 13
1-48513VR Tveta Wiking Wilgot 2020 80 109 105 102 106 107 110 103 98 102 107 94  106 108 91 94 105 103 13
1-48543VR Viking Halvar Hrivik 2020 81 107 98 113 108 108 103 108 95 96 97 118  94 103 96 106 102 110 13
1-48617VR Viking HessuP HuippuP 2021 79 113 105 110 113 107 110 94   95 93  100 103 89 101 113 100 13
1-48777VR Viking Haval P Have P 2022 75 108 97 115 108 113 104 103   90 106  105 104 92 84 104 100 13
1-48620VR Viking Fuzzy P Flirt PP 2021 80 106 94 113 104 117 103 100   97 105  100 109 91 97 115 104 12
1-48517VR Viking Lacto Luzifer 2020 81 107 93 114 104 123 105 106   106 80  112 108 112 102 92 112 12
1-48598VR Bafus P Buuf P 2021 78 108 102 106 107 105 106 100 99 99 98 102  109 110 106 102 99 107 12
1-48492VR Fani Frido 2020 80 110 98 115 109 117 107 101   101 96  104 109 97 95 103 98 12
1-48511VR Koivurannan Frontti Futuro 2020 80 106 103 105 107 100 104 101 103 105 99 104  107 97 112 88 91 101 12
1-48461VR Venom Vic P 2020 80 100 106 95 102 87 100 110 95 88 108 115  95 113 93 93 104 105 12
1-48457VR Vigil P Vuk P 2020 79 104 100 108 106 102 101 97 104 87 102 100  100 113 83 79 123 107 12
1-48363VR Best Bernie 2019 80 102 100 98 98 109 105 112 111 101 88 100 103 107 106 89 94 111 107 12
1-48267VR Vanamo Valdus 2018 95 110 104 115 116 98 103 91 104 102 108 106 104 106 98 96 100 105 109 12
1-48313VR Pålstorp Bourne Blaze 2019 81 102 89 114 99 123 99 107   108 118  97 106 96 106 112 108 12
1-47551VR Erkki Edison 2015 99 107 112 90 102 99 113 97 98 106 99 112 102 96 107 93 96 105 98 12
1-47729VR Paavolan Seili Sotiisi 2016 99 103 96 107 103 109 101 102 109 98 112 109 98 107 111 84 94 112 95 12
1-47208VR Lakers Filip Flip 2013 95 106 96 114 108 109 101 92   115 117 100 92 106 106 94 92 96 12
1-46807VR Kuuselan Valpas Vimpula 2012 99 114 120 93 111 93 118 94 110 100 101 94 108 99 105 97 89 107 88 12
1-46584VR Hamra Haslev Hambo 2011 99 104 98 102 101 109 104 113 105 116 97 125 98 102 110 93 101 93 94 12
1-47758VR Hermit Hopla 2016 97 109 108 99 106 102 111 103 101 106 105 105 103 96 101 102 115 97 93 12
1-47930VR Uulas Umax 2016 81 109 101 106 105 113 109 109   95 107  113 102 97 113 102 97 12
1-48385VR Kylänlahden Wild Wave P 2019 80 105 97 109 104 111 103 102 102 107 98 117  94 103 92 100 107 98 12
1-48301VR Marttilan Valdo Volga 2019 79 105 105 100 105 99 105 101   107 92  97 112 92 89 105 107 12
1-48134VR Filur Faro 2018 95 127 109 129 133 107 115 90 102 99 67 102 100 117 99 106 106 103 92 12
1-48207VR Gammelgårds Fransco Fidello 2018 98 103 93 110 102 114 100 113 107 95 100 87 102 107 104 92 85 102 107 12
1-48062VR Rubbagård Vals Vugo 2017 80 108 103 106 108 104 106 101   111 96  106 106 93 94 107 105 12
1-48052VR Saana Sunring 2017 93 107 96 116 109 111 102 106 101 102 98 106 100 104 105 94 94 99 92 12
1-48205VR Rudströms Hopla Honkas 2018 79 107 89 126 107 126 101 102 97 106 94 129 104 105 105 89 99 104 92 12
1-48086VR Kotalan Viljar Venom 2018 99 94 95 103 98 95 91 125 105 102 103 108 96 100 105 94 78 112 101 12
1-47999VR Firmino Funder 2017 98 114 107 109 114 104 111 93 109 100 100 106 90 103 113 109 105 90 94 12
1-48126VR Viking Emir Emoji 2018 97 114 105 113 115 105 109 99 104 111 77 109 103 122 102 80 99 103 91 12
1-47974VR Assendrup Birka Bebob 2017 99 99 98 99 98 103 99 116 109 98 103 104 102 85 109 90 85 127 112 12
1-47970VR Ultra Urbin 2017 92 113 127 85 113 81 118 90 95 99 91 109 98 105 103 107 109 102 107 11
1-48127VR Skutnabba Lorenzo Lacto 2018 98 107 102 99 102 110 110 94 102 96 109 88 103 98 107 90 86 105 104 11
1-48043VR Freeze Frigg 2017 95 102 94 114 105 106 96 106 104 111 97 121 106 91 112 94 99 104 94 11
1-48046VR Froerup Fabil 2017 79 110 100 112 110 112 107 98   99 109  110 106 119 105 95 99 11
1-48057VR Vals Valdo 2017 98 110 100 119 115 103 102 91 111 97 97 100 100 95 104 85 81 124 104 11
1-48325VR Haapalahden Fentti Fyrkka 2019 81 104 95 105 98 120 105 101 102 101 107 94 103 94 110 94 92 95 109 11
1-48239VR Tveta Hopkins Helmer 2018 80 110 95 118 109 120 105 103   105 86  101 102 94 102 102 98 11
1-47947VR Unto Up 2017 98 112 103 109 111 110 111 91 87 115 106 103 102 87 98 101 112 104 103 11
1-48009VR Viking Hattrick Huligan 2017 81 111 117 86 105 97 118 100   98 101  88 109 85 96 112 87 11
1-47991VR Seppälän Froberg Fentti 2017 94 108 108 92 100 108 115 92 114 97 106 93 97 86 112 94 82 98 98 11
1-47737Roen 2014 91 109 110 97 109 94 109 122   97 105 108 109 115 96 87 90 88 11
1-47791VR Torp Augo Amaretto 2016 98 107 99 115 111 104 101 93 112 98 100 108 97 97 104 85 89 121 96 11
1-47784VR Råstorp Hjusticia Herbert 2016 99 114 104 108 111 113 114 81 104 106 107 95 105 108 98 95 101 105 99 11
1-47248VR Lehdon Uudin Uulas 2014 98 105 104 98 102 102 107 112 88 112 109 78 110 99 106 112 106 76 108 11
1-47546VR Sunnangård Bilbo Birka 2015 99 101 104 99 102 95 101 108 99 95 104 114 103 97 115 95 90 117 114 11
1-48314VR Kyrkoryk Up Unicus 2019 98 110 90 128 113 120 101 94 87 97 108 109 99 93 104 101 116 92 114 11
1-48284VR Hopla Hadberg 2018 85 106 96 110 104 115 104 103 104 102 113 101 101 89 104 105 116 98 106 11
1-48365VR Kårsta Lister Lowe 2019 84 105 99 110 108 103 101 103 102 102 100 96 103 103 107 108 94 99 102 11
1-48392VR Fanof Fargo P 2019 83 112 96 110 104 129 112 92 106 106 90 114 99 105 107 100 101 95 97 11
1-48503VR Viking Uday Urlaub 2020 78 106 99 110 107 105 102 95 108 98 103 109  103 104 92 87 116 97 11
1-48497Jo-Onstad P 2018  110 110 99 109 100 111 114   86 109  112 107 116 121 68 104 11
1-48523VR Finnboy Frilev 2020 80 105 100 108 106 106 103 98 102 100 99 105  105 103 100 97 106 105 11
1-48562VR Grindal Heeman Haugust 2020 80 103 85 127 104 126 96 101   113 103  110 108 96 119 91 113 11
1-48564VR Halvar Harbo 2020 81 106 94 117 107 114 101 98   103 106  107 105 97 107 113 101 10
1-48561VR Sommars Lantb F. Fysik P 2020 80 105 100 104 103 109 105 115 99 108 95 99  105 109 109 96 106 102 10
1-48498VR Vigil P Vito P 2020 79 98 87 118 100 113 92 108 104 89 111 95  105 113 80 91 114 101 10
1-48697VR Koukon Fuzzy P Fury P 2021 80 109 96 117 109 118 105 102   97 103  101 108 99 114 105 107 10
1-48408VR Rabbalshede Wild Wanted 2019 81 107 98 117 111 105 101 99 95 104 94 110  103 103 109 110 96 100 10
1-48501VR Takasen Landola Legno 2020 80 105 107 99 106 95 105 100 114 98 89 110  96 111 96 91 112 112 10
1-48454VR Ytterby Sörg. Hohio Havgrim 2020 79 105 98 101 98 118 108 102   100 97  95 106 99 104 106 105 10
1-48481VR Luttugården Selfie Soukis 2019 80 104 93 111 101 118 102 110 104 101 107 103 100 96 107 89 104 95 103 10
1-48485VR Assendrup Lambard Liga 2019 79 106 107 100 107 96 105 102   106 94  100 103 92 88 113 98 10
1-47451VR Ögelundgård Helix Happy 2014 99 107 107 97 103 103 110 88 109 108 98 115 98 87 92 93 114 123 113 10
1-47363VR Blacke Vauhti Vanilj 2014 98 108 103 104 106 107 108 98 105 108 103 105 94 104 111 90 71 100 88 10
1-47477VR Fanfare Frisco 2012 97 101 103 100 102 97 101 103 90 95 104 97 100 98 118 101 104 100 110 10
1-47767VR Iskolan Bruhn Bomba 2016 97 98 94 99 94 111 100 110 99 107 113 94 98 103 110 88 99 91 114 10
1-46642VR Orraryd Cigar Condor 2011 89 115 107 106 112 111 115 78   104 110 98 99 89 94 95 99 99 10
1-46339VR Facet Fimbe 2010 99 110 105 99 104 110 113 100 79 112 99 109 101 109 114 107 112 96 99 10
1-46882VR Rokkilan Tuomi Tundra 2013 94 105 99 106 104 108 104 98 113 81 103 97 111 96 97 87 91 103 109 10
1-47786VR Vigerstad Feton Finduz 2016 97 99 99 98 98 100 99 117 111 97 99 102 93 112 102 85 95 99 104 10
1-48028VR Purolan Hattrick Haades 2017 94 108 105 101 105 105 109 108 88 97 102 95 99 101 105 97 112 90 101 10
1-47864VR Viking Firenze Forever 2016 96 105 100 104 104 106 104 89 110 104 109 111 104 100 114 87 87 94 101 10
1-47698VR Hemberga Tokyo Tequila 2015 97 106 107 100 107 96 106 96 103 112 110 83 101 107 109 98 101 93 106 10
1-47920VR Viken Hilbert Hipster 2017 99 103 102 100 102 101 103 112 99 100 97 109 98 112 106 103 113 104 109 10
1-47959Onstad P SV 2015 98 113 105 104 109 110 113 120 97 115 88 102 98 101 99 124 118 73 96 10
1-48328VR Viking Funder Fredi 2019 80 109 104 105 108 105 108 95   107 89 96 97 109 103 107 101 99 10
1-48135VR Formula Friday 2018 80 108 106 102 107 102 108 97   106 87  110 103 99 107 109 102 10
1-48136VR Assendrup Stensig Smartie 2018 90 115 115 98 114 98 116 88   99 113 98 105 104 119 125 87 108 10
1-48144VR Lunne Walt Wiik 2018 90 108 94 122 110 117 102 103 103 93 100 97 99 103 107 100 90 122 93 10
1-48141VR Nolgården Lumia Legros 2018 94 109 111 98 108 97 111 95 102 107 100 101 103 99 98 97 103 102 99 10
1-48280VR Haanpään Boris Becker 2019 91 102 96 105 100 111 101 96 98 103 117 111 101 95 110 107 118 102 114 10
1-48296VR Kivirannan Funder Festivo 2019 85 107 97 108 103 117 106 98 109 102 108 93 100 103 110 86 90 103 95 10
1-48107VR Stakkehave Lorenzo Loke 2017 99 112 108 105 111 103 111 88 86 109 109 91 102 100 105 109 113 97 107 10
1-48128VR Viking Hashtag Hello 2018 98 106 96 109 103 114 104 106 106 103 99 90 106 92 106 85 89 115 97 10
1-48068VR Viking Lorenzo Luciano 2018 81 108 116 90 108 89 111 90   106 93  100 105 86 92 108 102 10