wwwSONNIGå till utskriftsversionen[Suomeksi][In english][Русский]
 Isopuolin Alleri   AAA 33787 C 
Föd.tid: 01.11.1974 
Uppfödare:
Färg: RV 2
Ras: AY
DNA-analys:  
EU-Signum: FI000004899618-9
Födelsesignum : 4899618
Int.ID: FIN000000033787
Faba

EgenskapAnt. döttrarSäkerhet
Produktion 
Bruksegenskaper 
Hälsoegenskaper191299
Exteriör 
Fader:A.Lier  AAA 32605 C
FF:Dike  A  39226 C
FM:  
Moder:Rusina  0432032AAA
MF:K.Oma  AAA 30551 B
MM:Nelli  50-0432031AAA
  
MMF: B.Jesper  AAA 28088 C
 

 NTM: 04.06.2024
  80___90__100__110__120  
Produktion  
Mjölk-kg  
   1. laktationen  
   2. laktationen  
   3. laktationen  
Fett-%  
   1. laktationen  
   2. laktationen  
   3. laktationen  
Fett-kg  
   1. laktationen  
   2. laktationen  
   3. laktationen  
Protein-%  
   1. laktationen  
   2. laktationen  
   3. laktationen  
Protein-kg  
   1. laktationen  
   2. laktationen  
   3. laktationen  
Laktationskurva   brant jämn
Fertilitet  
Tid från kalvning till 1. seminering  
Tid från 1. seminering till sista (kviga)  
Tid från 1. seminering till sista (ko)  
Antal semineringar (kviga)  
Antal semineringar (ko)  
Dräktighetsprocent (kvigor)  
Dräktighetsprocent (kor)  
Födelse 103 _________|XX_______
Kalvning 92 _____XXXX|_________
Kalvdödlighet (far) 103 _________|XX_______
Kalvdödlighet (morfar) 101 _________|X________
Kalvningssvårigheter (far) 103 _________|XX_______
Kalvningssvårigheter (morfar) 74 <XXXXXXXX|_________
Ickeomlöpnings-% (tjur, inte NAV värde)  
Tillväxt  
Slaktkroppstillväxt  
Klassificering  
Fettklassificering  
Juverhälsa 97 _______XX|_________
   1. laktationen (-15 - 50 d från kalvningen) 92 _____XXXX|_________
   1. laktationen (51 - 300 d från kalvningen) 94 ______XXX|_________
   2. laktationen (-15 - 150 d från kalvningen) 98 ________X|_________
   3. laktationen (-15 - 150 d från kalvningen) 97 _______XX|_________
Cellhalt 112 _________|XXXXX____
   1. laktationen 111 _________|XXXXX____
   2. laktationen 112 _________|XXXXX____
   3. laktationen 113 _________|XXXXXX___
Mjölkbarhet  
Läckage  
Övriga behandlingar  
   Tidiga reproduktionsstörningar  
   Sena reproduktionsstörningar  
   Ämnesomsättningssjukdomar  
   Ben- och klövsjukdomar  
Lynne  
Klövhälsa  
Hållbarhet (produktionsålder) 79 kort <XXXXXXXX|_________ lång
Ungdjursöverlevnad  
Tidig period (kvigor)  
Sen period (kvigor)  
Tidig period (ungtjurar)  
Sen period (ungtjurar)  
Sparat foder   dålig bra
Underhållsbehov  
Metabolisk effektivitet  
Exteriörindexen 80___90__100__110__120 
Kroppsstorlek      
Korshöjd   låg hög
Mjölktyp   grov skarp
Bröst bredd   smal bred
Kroppsdjup   grund djup
Överlinje   svag stark
Höftvinkel   överbyggd sluttande
Höftbredd   smalt brett
Ben  
Ben bakifrån   hastrång parallell
Haskvalitet   svullna torra
Benbyggnad   grov flat
Has   rak vinklad
Kota   vek rak
Klövvinkel   låg brant
Juverexteriör  
Fram anfästning   lös stark
Spenlängd   korta långa
Spentjocklek   smala tjocka
Juverbalans   baktungt framtungt
Bakjuverhöjd   låg hög
Bakanfästningens bredd   smaltt brett
Juver ligament   svag stark
Form   djupt grunt
Bakspenarnas placering   vitt tätt
Framspenarnas placering   vitt tätt
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi