wwwSONNIGå till utskriftsversionen[Suomeksi][In english][Русский]
 Blackaddar M Patrick   AAA 41342 D 
Föd.tid: 01.12.1988 
Uppfödare:
Färg: 
Ras: AY
DNA-analys:  
EU-Signum: FI000006022727-6
Födelsesignum : 6022727
Int.ID: CAN000000769262
Importsperma (VG)

EgenskapAnt. döttrarSäkerhet
Produktion1089
Bruksegenskaper 
Hälsoegenskaper1085
Exteriör 
Fader:B. Isle Milkman A  41341 D
FF:St O Classic  A  41451 D
FM:B-addarMilkmaid 1237539A
Moder:B Patience  1090853A
MF:S G Jewel  A  39232 D
MM:  
  
MMF:     
 

 NTM: -3709.08.2022
  80___90__100__110__120  
Produktion 75 <XXXXXXXX|_________
Mjölk-kg 78 <XXXXXXXX|_________
   1. laktationen 79 <XXXXXXXX|_________
   2. laktationen 75 <XXXXXXXX|_________
   3. laktationen 78 <XXXXXXXX|_________
Fett-% 99 ________X|_________
   1. laktationen 99 ________X|_________
   2. laktationen 100
   3. laktationen 100
Fett-kg 76 <XXXXXXXX|_________
   1. laktationen 75 <XXXXXXXX|_________
   2. laktationen 74 <XXXXXXXX|_________
   3. laktationen 78 <XXXXXXXX|_________
Protein-% 103 _________|XX_______
   1. laktationen 104 _________|XX_______
   2. laktationen 102 _________|X________
   3. laktationen 102 _________|X________
Protein-kg 76 <XXXXXXXX|_________
   1. laktationen 76 <XXXXXXXX|_________
   2. laktationen 72 <XXXXXXXX|_________
   3. laktationen 77 <XXXXXXXX|_________
Laktationskurva 82 brant _XXXXXXXX|_________ jämn
Fertilitet 80 _XXXXXXXX|_________
Tid från kalvning till 1. seminering 7 <XXXXXXXX|_________
Tid från 1. seminering till sista (kviga) 78 <XXXXXXXX|_________
Tid från 1. seminering till sista (ko) 8 <XXXXXXXX|_________
Antal semineringar (kviga) 79 <XXXXXXXX|_________
Antal semineringar (ko) 92 _____XXXX|_________
Dräktighetsprocent (kvigor)  
Dräktighetsprocent (kor)  
Födelse 89 ____XXXXX|_________
Kalvning 87 ___XXXXXX|_________
Kalvdödlighet (far) 87 ___XXXXXX|_________
Kalvdödlighet (morfar) 99 ________X|_________
Kalvningssvårigheter (far) 93 ______XXX|_________
Kalvningssvårigheter (morfar) 86 ___XXXXXX|_________
Ickeomlöpnings-% (tjur, inte NAV värde)  
Tillväxt  
Slaktkroppstillväxt  
Klassificering  
Fettklassificering  
Juverhälsa 109 _________|XXXX_____
   1. laktationen (-15 - 50 d från kalvningen) 102 _________|X________
   1. laktationen (51 - 300 d från kalvningen) 110 _________|XXXX_____
   2. laktationen (-15 - 150 d från kalvningen) 110 _________|XXXX_____
   3. laktationen (-15 - 150 d från kalvningen) 108 _________|XXXX_____
Cellhalt 107 _________|XXX______
   1. laktationen 105 _________|XX_______
   2. laktationen 104 _________|XX_______
   3. laktationen 109 _________|XXXX_____
Mjölkbarhet 83 __XXXXXXX|_________
Läckage  
Övriga behandlingar 80 _XXXXXXXX|_________
   Tidiga reproduktionsstörningar 79 <XXXXXXXX|_________
   Sena reproduktionsstörningar 86 ___XXXXXX|_________
   Ämnesomsättningssjukdomar 87 ___XXXXXX|_________
   Ben- och klövsjukdomar 97 _______XX|_________
Lynne 92 _____XXXX|_________
Klövhälsa  
Hållbarhet (produktionsålder) 84 kort __XXXXXXX|_________ lång
Ungdjursöverlevnad 106 _________|XXX______
Tidig period (kvigor) 102 _________|X________
Sen period (kvigor) 104 _________|XX_______
Tidig period (ungtjurar) 104 _________|XX_______
Sen period (ungtjurar) 108 _________|XXXX_____
Sparat foder 98 dålig ________X|_________ bra
Underhållsbehov 98 ________X|_________
Metabolisk effektivitet  
Exteriörindexen 80___90__100__110__120 
Kroppsstorlek 115   _________|XXXXXX___  
Korshöjd   låg hög
Mjölktyp   grov skarp
Bröst bredd   smal bred
Kroppsdjup   grund djup
Överlinje   svag stark
Höftvinkel   överbyggd sluttande
Höftbredd   smalt brett
Ben 105 _________|XX_______
Ben bakifrån   hastrång parallell
Haskvalitet   svullna torra
Benbyggnad   grov flat
Has   rak vinklad
Kota   vek rak
Klövvinkel   låg brant
Juverexteriör 106 _________|XXX______
Fram anfästning   lös stark
Spenlängd   korta långa
Spentjocklek   smala tjocka
Juverbalans   baktungt framtungt
Bakjuverhöjd   låg hög
Bakanfästningens bredd   smaltt brett
Juver ligament   svag stark
Form   djupt grunt
Bakspenarnas placering   vitt tätt
Framspenarnas placering   vitt tätt
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi