wwwSONNIGå till utskriftsversionen[Suomeksi][In english][Русский]
 Vättergård   AAA 41394 D 
Föd.tid: 08.08.1994 
Uppfödare:
Färg: 
Ras: AY
DNA-analys:  
EU-Signum: FI000006022770-0
Födelsesignum : 6022770
Int.ID: SWE000000093470
Importsperma (VG)

EgenskapAnt. döttrarSäkerhet
Produktion286999
Bruksegenskaper79998
Hälsoegenskaper276199
Exteriör103699
Fader:Hulan  A  40570 D
FF:Gamlegård  AAA 38066 D
FM:  
Moder:Salla 83  1030906A
MF:I.Elvebakken  A  40936 C
MM:Salla969  
  
MMF: K.Bekkevold  AAA 37840 C
 

 NTM: -2803.05.2022
  80___90__100__110__120  
Produktion 78 <XXXXXXXX|_________
Mjölk-kg 76 <XXXXXXXX|_________
   1. laktationen 86 ___XXXXXX|_________
   2. laktationen 73 <XXXXXXXX|_________
   3. laktationen 72 <XXXXXXXX|_________
Fett-% 104 _________|XX_______
   1. laktationen 105 _________|XX_______
   2. laktationen 104 _________|XX_______
   3. laktationen 103 _________|XX_______
Fett-kg 79 <XXXXXXXX|_________
   1. laktationen 88 ____XXXXX|_________
   2. laktationen 75 <XXXXXXXX|_________
   3. laktationen 74 <XXXXXXXX|_________
Protein-% 108 _________|XXXX_____
   1. laktationen 108 _________|XXXX_____
   2. laktationen 109 _________|XXXX_____
   3. laktationen 108 _________|XXXX_____
Protein-kg 77 <XXXXXXXX|_________
   1. laktationen 87 ___XXXXXX|_________
   2. laktationen 74 <XXXXXXXX|_________
   3. laktationen 72 <XXXXXXXX|_________
Laktationskurva 78 brant <XXXXXXXX|_________ jämn
Fertilitet 108 _________|XXXX_____
Tid från kalvning till 1. seminering 105 _________|XX_______
Tid från 1. seminering till sista (kviga) 92 _____XXXX|_________
Tid från 1. seminering till sista (ko) 109 _________|XXXX_____
Antal semineringar (kviga) 95 _______XX|_________
Antal semineringar (ko) 112 _________|XXXXX____
Dräktighetsprocent (kvigor) 87 ___XXXXXX|_________
Dräktighetsprocent (kor) 102 _________|X________
Födelse 105 _________|XX_______
Kalvning 99 ________X|_________
Kalvdödlighet (far) 105 _________|XX_______
Kalvdödlighet (morfar) 104 _________|XX_______
Kalvningssvårigheter (far) 100
Kalvningssvårigheter (morfar) 94 ______XXX|_________
Ickeomlöpnings-% (tjur, inte NAV värde)  
Tillväxt 110 _________|XXXX_____
Slaktkroppstillväxt 101 _________|X________
Klassificering 116 _________|XXXXXXX__
Fettklassificering 98 ________X|_________
Juverhälsa 97 _______XX|_________
   1. laktationen (-15 - 50 d från kalvningen) 94 ______XXX|_________
   1. laktationen (51 - 300 d från kalvningen) 96 _______XX|_________
   2. laktationen (-15 - 150 d från kalvningen) 99 ________X|_________
   3. laktationen (-15 - 150 d från kalvningen) 97 _______XX|_________
Cellhalt 93 ______XXX|_________
   1. laktationen 97 _______XX|_________
   2. laktationen 91 _____XXXX|_________
   3. laktationen 93 ______XXX|_________
Mjölkbarhet 99 ________X|_________
Läckage 98 ________X|_________
Övriga behandlingar 90 _____XXXX|_________
   Tidiga reproduktionsstörningar 77 <XXXXXXXX|_________
   Sena reproduktionsstörningar 96 _______XX|_________
   Ämnesomsättningssjukdomar 104 _________|XX_______
   Ben- och klövsjukdomar 82 _XXXXXXXX|_________
Lynne 103 _________|XX_______
Klövhälsa 71 <XXXXXXXX|_________
Hållbarhet (produktionsålder) 85 kort ___XXXXXX|_________ lång
Ungdjursöverlevnad 106 _________|XXX______
Tidig period (kvigor) 116 _________|XXXXXXX__
Sen period (kvigor) 104 _________|XX_______
Tidig period (ungtjurar) 116 _________|XXXXXXX__
Sen period (ungtjurar) 100
Sparat foder 97 dålig _______XX|_________ bra
Underhållsbehov 97 _______XX|_________
Metabolisk effektivitet  
Exteriörindexen 80___90__100__110__120 
Kroppsstorlek 103   _________|XX_______  
Korshöjd 102 låg _________|X________ hög
Mjölktyp 92 grov _____XXXX|_________ skarp
Bröst bredd 106 smal _________|XXX______ bred
Kroppsdjup 102 grund _________|X________ djup
Överlinje 101 svag _________|X________ stark
Höftvinkel 113 överbyggd _________|XXXXXX___ sluttande
Höftbredd 103 smalt _________|XX_______ brett
Ben 86 ___XXXXXX|_________
Ben bakifrån 101 hastrång _________|X________ parallell
Haskvalitet 85 svullna ___XXXXXX|_________ torra
Benbyggnad 90 grov _____XXXX|_________ flat
Has 106 rak _________|XXX______ vinklad
Kota   vek rak
Klövvinkel 100 låg brant
Juverexteriör 82 _XXXXXXXX|_________
Fram anfästning 87 lös ___XXXXXX|_________ stark
Spenlängd 94 korta ______XXX|_________ långa
Spentjocklek 99 smala ________X|_________ tjocka
Juverbalans 99 baktungt ________X|_________ framtungt
Bakjuverhöjd 82 låg _XXXXXXXX|_________ hög
Bakanfästningens bredd 90 smaltt _____XXXX|_________ brett
Juver ligament 107 svag _________|XXX______ stark
Form 82 djupt _XXXXXXXX|_________ grunt
Bakspenarnas placering 102 vitt _________|X________ tätt
Framspenarnas placering 95 vitt _______XX|_________ tätt
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi