wwwSONNIGå till utskriftsversionen[Suomeksi][In english][Русский]
 VR Horton Hopkins  A 47850 B 
Föd.tid: 14.09.2016 
Uppfödare:
Färg: 
Ras: AY
DNA-analys:  A2F AH2F B12F B23F BB BH2F PIF RP1F SDF SMF
EU-Signum: DK002098002865-8
Födelsesignum : 12780157
Int.ID: DNK000000037929
VG

EgenskapAnt. döttrarSäkerhet
Produktion196699
Bruksegenskaper114299
Hälsoegenskaper178697
Exteriör94899
Fader:VR_Horton A 47324 B
FF:VR_Hammer A 46669 B
FM:20980-01993 0298658B1BB
Moder:2561 1398655AAA
MF:VR_Haltia A 46691 C
MM:20980-01982 0297957B3BB
  
MMF: A.Linné AAA 45422 B
 
 
 
 Hör till tjurgrupp 

 NTM: 2505.07.2022
  80___90__100__110__120  
Produktion 116 _________|XXXXXXX__
Mjölk-kg 109 _________|XXXX_____
   1. laktationen 103 _________|XX_______
   2. laktationen 112 _________|XXXXX____
   3. laktationen 112 _________|XXXXX____
Fett-% 103 _________|XX_______
   1. laktationen 104 _________|XX_______
   2. laktationen 103 _________|XX_______
   3. laktationen 103 _________|XX_______
Fett-kg 113 _________|XXXXXX___
   1. laktationen 107 _________|XXX______
   2. laktationen 116 _________|XXXXXXX__
   3. laktationen 115 _________|XXXXXX___
Protein-% 109 _________|XXXX_____
   1. laktationen 110 _________|XXXX_____
   2. laktationen 108 _________|XXXX_____
   3. laktationen 108 _________|XXXX_____
Protein-kg 117 _________|XXXXXXX__
   1. laktationen 111 _________|XXXXX____
   2. laktationen 119 _________|XXXXXXXX_
   3. laktationen 119 _________|XXXXXXXX_
Laktationskurva 103 brant _________|XX_______ jämn
Fertilitet 104 _________|XX_______
Tid från kalvning till 1. seminering 91 _____XXXX|_________
Tid från 1. seminering till sista (kviga) 113 _________|XXXXXX___
Tid från 1. seminering till sista (ko) 103 _________|XX_______
Antal semineringar (kviga) 109 _________|XXXX_____
Antal semineringar (ko) 104 _________|XX_______
Dräktighetsprocent (kvigor) 117 _________|XXXXXXX__
Dräktighetsprocent (kor) 113 _________|XXXXXX___
Födelse 102 _________|X________
Kalvning 93 ______XXX|_________
Kalvdödlighet (far) 104 _________|XX_______
Kalvdödlighet (morfar) 98 ________X|_________
Kalvningssvårigheter (far) 101 _________|X________
Kalvningssvårigheter (morfar) 103 _________|XX_______
Ickeomlöpnings-% (tjur, inte NAV värde)  
Tillväxt 101 _________|X________
Slaktkroppstillväxt 100
Klassificering 102 _________|X________
Fettklassificering 82 _XXXXXXXX|_________
Juverhälsa 112 _________|XXXXX____
   1. laktationen (-15 - 50 d från kalvningen) 107 _________|XXX______
   1. laktationen (51 - 300 d från kalvningen) 113 _________|XXXXXX___
   2. laktationen (-15 - 150 d från kalvningen) 112 _________|XXXXX____
   3. laktationen (-15 - 150 d från kalvningen) 111 _________|XXXXX____
Cellhalt 99 ________X|_________
   1. laktationen 104 _________|XX_______
   2. laktationen 98 ________X|_________
   3. laktationen 96 _______XX|_________
Mjölkbarhet 98 ________X|_________
Läckage 105 _________|XX_______
Övriga behandlingar 90 _____XXXX|_________
   Tidiga reproduktionsstörningar 97 _______XX|_________
   Sena reproduktionsstörningar 90 _____XXXX|_________
   Ämnesomsättningssjukdomar 91 _____XXXX|_________
   Ben- och klövsjukdomar 99 ________X|_________
Lynne 111 _________|XXXXX____
Klövhälsa 104 _________|XX_______
Hållbarhet (produktionsålder) 106 kort _________|XXX______ lång
Ungdjursöverlevnad 118 _________|XXXXXXXX_
Tidig period (kvigor) 118 _________|XXXXXXXX_
Sen period (kvigor) 116 _________|XXXXXXX__
Tidig period (ungtjurar) 117 _________|XXXXXXX__
Sen period (ungtjurar) 117 _________|XXXXXXX__
Sparat foder 107 dålig _________|XXX______ bra
Underhållsbehov 101 _________|X________
Metabolisk effektivitet 106 _________|XXX______
Exteriörindexen 80___90__100__110__120 
Kroppsstorlek 95   _______XX|_________  
Korshöjd 102 låg _________|X________ hög
Mjölktyp 99 grov ________X|_________ skarp
Bröst bredd 94 smal ______XXX|_________ bred
Kroppsdjup 96 grund _______XX|_________ djup
Överlinje 91 svag _____XXXX|_________ stark
Höftvinkel 101 överbyggd _________|X________ sluttande
Höftbredd 98 smalt ________X|_________ brett
Ben 102 _________|X________
Ben bakifrån 100 hastrång parallell
Haskvalitet 100 svullna torra
Benbyggnad 105 grov _________|XX_______ flat
Has 107 rak _________|XXX______ vinklad
Kota   vek rak
Klövvinkel 108 låg _________|XXXX_____ brant
Juverexteriör 100
Fram anfästning 105 lös _________|XX_______ stark
Spenlängd 90 korta _____XXXX|_________ långa
Spentjocklek 94 smala ______XXX|_________ tjocka
Juverbalans 97 baktungt _______XX|_________ framtungt
Bakjuverhöjd 98 låg ________X|_________ hög
Bakanfästningens bredd 98 smaltt ________X|_________ brett
Juver ligament 95 svag _______XX|_________ stark
Form 104 djupt _________|XX_______ grunt
Bakspenarnas placering 93 vitt ______XXX|_________ tätt
Framspenarnas placering 107 vitt _________|XXX______ tätt
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi