Suomeksi
 
VB Spartacus SiN 86555 
 
Föd.tid: 02.01.2013 
Uppfödare:
Färg: 
DNA-analys:  
EU-Signum: SE000446605116-5
Födelsesignum : 11968925
Int.ID: SWE000446605116
VG
Fader:Phs Polled Worldwide SiN 86549 
FF:Rogant Si 1456 
FM:Rolling Acres Red Fern 0002253Si
Moder:Miranda 146 av Marsagård 0002410Si
MF:Neville av Marsagård SiN 1547 
MM:K Miranda av Mattarp 0002409Si
MMF:Helios av Stegatorp SiN 848 
 
 
 
 Egenskap   Avkommar Besettningar  Bedömningsäkerhet-% 
  Födelsevikt23 87 
  200 dagars vikt19 80 
  365 dagars vikt73 
  Slaktkroppstillväxt34 80 
  Klassificering34 68 
  Fettklassificering34 70 
  Kalvningar, direkt31 76 
  Kalvningar, maternell17 41 
        

 Avelsvärde:    03.12.2019
Kg EPD Ind 80___90__100__110__120
  Födelsevikt   -2,5 88 ____XXXXX|_________
  200 dagars vikt   -5 96 _______XX|_________
365 dagars vikt 
  Slaktkroppstillväxt   8 104 _________|XX_______
  Klassificering   0,5 112 _________|XXXXX____
  Fettklassificering   -0,1 97 _______XX|_________
  Kalvningar, direkt   0,04 105 _________|XX_______
  Kalvningar, maternell   0,02 104 _________|XX_______
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi