Suomeksi
 
VB Spartacus SiN 86555 
 
Föd.tid: 02.01.2013 
Uppfödare:
Färg: 
DNA-analys:  
EU-Signum: SE000446605116-5
Födelsesignum : 11968925
Int.ID: SWE000446605116
VG
Fader:Phs Polled Worldwide SiN 86549 
FF:Rogant Si 1456 
FM:Rolling Acres Red Fern 0002253Si
Moder:Miranda 146 av Marsagård 0002410Si
MF:Neville av Marsagård SiN 1547 
MM:K Miranda av Mattarp 0002409Si
MMF:Helios av Stegatorp SiN 848 
 
 
 
 Egenskap   Avkommar Besettningar  Bedömningsäkerhet-% 
  Födelsevikt31 89 
  200 dagars vikt23 83 
  365 dagars vikt76 
  Slaktkroppstillväxt45 12 85 
  Klassificering45 12 75 
  Fettklassificering45 12 77 
  Kalvningar, direkt40 11 80 
  Kalvningar, maternell24 45 
        

 Avelsvärde:    26.05.2020
Kg EPD Ind 80___90__100__110__120
  Födelsevikt   -2,2 90 _____XXXX|_________
  200 dagars vikt   -4 97 _______XX|_________
365 dagars vikt 
  Slaktkroppstillväxt   20 110 _________|XXXX_____
  Klassificering   0,4 108 _________|XXXX_____
  Fettklassificering   0,1 104 _________|XX_______
  Kalvningar, direkt   0,03 104 _________|XX_______
  Kalvningar, maternell   0,05 112 _________|XXXXX____
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi