Suomeksi
 
VB Spartacus SiN 86555 
 
Föd.tid: 02.01.2013 
Uppfödare:
Färg: 
DNA-analys:  A2A2 BH2F RP1F
EU-Signum: SE000446605116-5
Födelsesignum : 11968925
Int.ID: SWE446601511613
VG
Fader:Phs Polled Worldwide SiN 86549 
FF:Rogant Si 1456 
FM:Rolling Acres Red Fern 0002253Si
Moder:Miranda 146 av Marsagård 0002410Si
MF:Neville av Marsagård SiN 1547 
MM:K Miranda av Mattarp 0002409Si
MMF:Helios av Stegatorp SiN 848 
 
 
 
 Egenskap   Avkommar Besettningar  Bedömningsäkerhet-% 
  Födelsevikt35 90 
  200 dagars vikt29 85 
  365 dagars vikt79 
  Slaktkroppstillväxt52 18 87 
  Klassificering52 18 79 
  Fettklassificering52 18 81 
  Kalvningar, direkt46 11 81 
  Kalvningar, maternell32 47 
        

 Avelsvärde:    01.12.2020
Kg EPD Ind 80___90__100__110__120
  Födelsevikt   -2,8 87 ___XXXXXX|_________
  200 dagars vikt   -1 99 ________X|_________
365 dagars vikt 
  Slaktkroppstillväxt   19 110 _________|XXXX_____
  Klassificering   0,1 102 _________|X________
  Fettklassificering   0,2 107 _________|XXX______
  Kalvningar, direkt   0,06 109 _________|XXXX_____
  Kalvningar, maternell   0,06 115 _________|XXXXXX___
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi