Suomeksi
 
VB Excellent HfN 88989 
 
Föd.tid: 04.01.2016 
Uppfödare:
Färg: VB
DNA-analys:  HYF MSU1F POS RP1F
EU-Signum: SE000937000621-4
Födelsesignum : 12922561
Int.ID: SWE937001062116
VG
Fader:Triara Xcelorator 594X HfN 88937 
FF:Triara Unleashed 893U  HfN 4095 
FM:Bet-An 40L Nanette 23N 0011845Hf
Moder:Hamras Ms Nylon ET 0013255Hf
MF:Harvie Dan Ricochet 167U HfN 4854 
MM:Harvie Ms Nylon ET 34R 0013254Hf
MMF:BRL Call 100L HfN 3234 
 
 
 
 Egenskap   Avkommar Besettningar  Bedömningsäkerhet-% 
  Födelsevikt16 86 
  200 dagars vikt16 84 
  365 dagars vikt16 85 
  Mjölkindex74 
  Slaktkroppstillväxt16 86 
  Klassificering16 84 
  Fettklassificering16 84 
  Kalvningar, direkt16 77 
  Kalvningar, maternell16 75 
        

 Avelsvärde: 17   08.06.2023
Kg EPD Ind 80___90__100__110__120
  Födelsevikt   0,4 102 _________|X________
  200 dagars vikt   13 114 _________|XXXXXX___
  365 dagars vikt   25 114 _________|XXXXXX___
  Mjölkindex   0 99 ________X|_________
  Slaktkroppstillväxt   22 113 _________|XXXXXX___
  Klassificering   0,8 121 _________|XXXXXXXX>
  Fettklassificering   -0,3 87 ___XXXXXX|_________
  Kalvningar, direkt   0,05 110 _________|XXXX_____
  Kalvningar, maternell   -0,03 91 _____XXXX|_________
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi