Suomeksi
 
VB Eastwood ChNV 81952 
 
Föd.tid: 03.02.2009 
Uppfödare:
Färg: GV
DNA-analys:  ATC POS RP1C
EU-Signum: SE000838931708-9
Födelsesignum : 10529753
Int.ID: SWE000838931708
VG
Fader:Viril av Nynäs ChNV 81917 
FF:Turminator ET av Nyn ChN 1120 
FM:Shimmer av Simontorp 0002557Ch
Moder:V.Excellense av Sandby 0004284Ch
MF:Saturnus av Simontorp ChNV 81911 
MM:O Dutta av Sandby 0004283Ch
MMF:Rkg Mr Satisfaction 24B  ChN 20260 
 
 
 
 Egenskap   Avkommar Besettningar  Bedömningsäkerhet-% 
  Födelsevikt18 87 
  200 dagars vikt14 80 
  365 dagars vikt11 80 
  Mjölkindex14 66 
  Slaktkroppstillväxt20 82 
  Klassificering20 77 
  Fettklassificering20 75 
  Kalvningar, direkt20 79 
  Kalvningar, maternell20 57 
        

 Avelsvärde: 14   03.12.2019
Kg EPD Ind 80___90__100__110__120
  Födelsevikt   1,3 107 _________|XXX______
  200 dagars vikt   17 116 _________|XXXXXXX__
  365 dagars vikt   25 115 _________|XXXXXX___
  Mjölkindex   -15 74 <XXXXXXXX|_________
  Slaktkroppstillväxt   29 115 _________|XXXXXX___
  Klassificering   0,5 108 _________|XXXX_____
  Fettklassificering   0 98 ________X|_________
  Kalvningar, direkt   0,04 105 _________|XX_______
  Kalvningar, maternell   0,01 101 _________|X________
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi