Suomeksi
 
VB Eastwood ChNV 81952 
 
Föd.tid: 03.02.2009 
Uppfödare:
Färg: GV
DNA-analys:  ATC POS RP1F
EU-Signum: SE000838931708-9
Födelsesignum : 10529753
Int.ID: SWE838931170809
VG
Fader:Viril av Nynäs ChNV 81917 
FF:Turminator ET av Nyn ChN 1120 
FM:Shimmer av Simontorp 0002557Ch
Moder:V.Excellense av Sandby 0004284Ch
MF:Saturnus av Simontorp ChNV 81911 
MM:O Dutta av Sandby 0004283Ch
MMF:Rkg Mr Satisfaction 24B  ChN 20260 
 
 
 
 Egenskap   Avkommar Besettningar  Bedömningsäkerhet-% 
  Födelsevikt18 87 
  200 dagars vikt14 80 
  365 dagars vikt11 80 
  Mjölkindex14 66 
  Slaktkroppstillväxt20 83 
  Klassificering20 79 
  Fettklassificering20 77 
  Kalvningar, direkt20 79 
  Kalvningar, maternell20 60 
        

 Avelsvärde: 11   26.05.2020
Kg EPD Ind 80___90__100__110__120
  Födelsevikt   1 105 _________|XX_______
  200 dagars vikt   15 114 _________|XXXXXX___
  365 dagars vikt   20 111 _________|XXXXX____
  Mjölkindex   -13 76 <XXXXXXXX|_________
  Slaktkroppstillväxt   27 114 _________|XXXXXX___
  Klassificering   0,5 108 _________|XXXX_____
  Fettklassificering   -0,2 89 ____XXXXX|_________
  Kalvningar, direkt   0,05 106 _________|XXX______
  Kalvningar, maternell   0,03 105 _________|XX_______
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi