Suomeksi
 
Ferb av Sonarp ChN 81960 
 
Föd.tid: 11.02.2010 
Uppfödare:
Färg: 
DNA-analys:  PAF POC RP1F
EU-Signum: SE000209231769-9
Födelsesignum : 10867256
Int.ID: SWE209231176910
VG
Fader:Cheer av Strömsnäs ChN 2352 
FF:Van Buster av Strömsnäs ET ChN 2200 
FM:U. Deese 0004485Ch
Moder:B Gerbe av Sonarp 0004487Ch
MF:Redding av Jätsberg ChN 1009 
MM:M. Gerbe 0004486Ch
MMF:1070 Index Ch 1008 
 
 
 
 Egenskap   Avkommar Besettningar  Bedömningsäkerhet-% 
  Födelsevikt99 18 96 
  200 dagars vikt80 17 93 
  365 dagars vikt42 11 92 
  Mjölkindex26 76 
  Slaktkroppstillväxt141 41 95 
  Klassificering141 41 94 
  Fettklassificering141 41 93 
  Kalvningar, direkt119 26 92 
  Kalvningar, maternell119 26 73 
        

 Avelsvärde: 25   01.12.2020
Kg EPD Ind 80___90__100__110__120
  Födelsevikt   -2,2 89 ____XXXXX|_________
  200 dagars vikt   6 105 _________|XX_______
  365 dagars vikt   23 113 _________|XXXXXX___
  Mjölkindex   -10 83 __XXXXXXX|_________
  Slaktkroppstillväxt   21 111 _________|XXXXX____
  Klassificering   0 99 ________X|_________
  Fettklassificering   0,1 104 _________|XX_______
  Kalvningar, direkt   0,06 108 _________|XXXX_____
  Kalvningar, maternell   0,14 129 _________|XXXXXXXX>
 Tel.: +358 20747 2020 email: faba@faba.fi